XSLT Grunnkurs

XML er en etablert standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innenfor XSL er XSLT, XSL-FO og XPath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL. Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon.

Målsetting

Etter endt kurs skal kursdeltakerne blant annet vite hvordan man filtrerer, sorterer og transformerer XML-data, samt hvilke muligheter man har for å trekke inn annet innhold/data for presentasjon.

Forkunnskaper

Kurset krever at deltakerne har grunnleggende datakunnskaper og god forståelse for XML.

Kursinnhold

  • Introduksjon til XML, XSL og XSLT.
  • Introduksjon til XPath og XQuery.
  • Bruk av XSLT-maler og Xpath-uttrykk for å søke etter data i XML-dokumenter.
  • Transformering av XML-dokumenter til xml, html og tekstdokumenter.
  • Introduksjon til XSL-FO og produksjon av svg- og pdf-dokumenter
  • Design og formatering av ouput fra XSLT-transformasjoner
  • Sortering, gruppering og kombinering av XML-dokumenter
  • Bruk av XSLT-verktøy til transformering og søk.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er innleveringsoppgaver til hvert av de 12 hovedtemaene som gjennomgås.

  • Kurset tilbys som et tre-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

MARS 2024
6.3 – 8.3 – Tre dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

APRIL 2024

09.4 – 11.4 – Tre dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

JUNI 2024
12.6 – 14.6 – Tre dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 13.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

  • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.