Kurslokaler

Adresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo – House of Business, 3 etg.
(Samme inngang som Hovedorganisasjonen Virke)
Kontakt: Terje Berg-Hansen
Telefon: 99 41 26 56
Epost: kurs@itfakultetet.no
Kart: