XSLT Grunnkurs

XML er en etablert standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innenfor XSL er XSLT, XSL-FO og XPath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL. Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon. Read more

XML Grunnkurs

Med XML og relaterte standarder som XSL(T) og XQuery er det mulig å utvikle distribuerte nettbaserte tjenester for utveksling av data i et standardisert format. XML er blitt en standard for å utveksle informasjon mellom kontor, intranett, internett og database-applikasjoner. Read more