SQL for viderekomne

Dette er et 2-dagers påbyggingskurs i SQL-programmering. Kurset er beregnet på de som har tatt SQL Grunnkurs eller har tilsvarende SQL-kunnskaper og som ønsker å lære flere og mer avanserte måter å bruke SQL på. Vi bruker MySQL og MariaDB, Oracle Express, PostgreSQL og Microsoft SQL-server i kurset og belyser forskjellene mellom disse i håndteringen av avanserte SQL-setninger.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med mer avanserte søk etter data i SQL-databaser, inkludert søk i felt som inneholder XML- og JSON.

Forkunnskaper

Kurset krever forkunnskaper tilsvarende SQL Grunnkurs. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes kunnskaper og behov.

Kursinnhold

 • Gruppering med delsummer ved bruk av Rollup og Cube.
 • Søk med CASE … WHEN … THEN
 • Oppretting av enkle funksjoner med SQL
 • Natural Language Processing (NLP) med SQL
 • Bruk av Common Table Expressions (CTE)
 • Bruk av komplekse felt og sammensatte datatyper (arrays, egne datatyper etc.) – opprette komplekse felt, sette inn data og søke etter data i komplekse felt.
 • Søk i felt som inneholder JSON / XML
 • Bruk av Vindusfunksjoner til bl.a. å regne ut kumulative summer, rangeringer mm.
 • Partisjonering av data og bruk av partisjonerte tabeller – opprette partisjoner, sette i data og søke etter data i partisjonerte tabeller.
 • Krysstabuleringer med PIVOT-funksjoner
 • Avansert bruk av JOINs – self joins, skewed joins, joins med flere betingelser m.m

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

 • Kurset kan tas som klasseromskurs med lærer over 2 dager.
 • Kurset kan tas som bedriftsinternt kurs

Kursdatoer våren 2020

Oslo:
17. – 18. Februar 2020
9. – 10. April 2020
11. – 12. Juni 2020

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Bestilling av kurs

Kurs kan bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi evt. spesielle behov, hvor dere ønsker kurset gjennomført (ITFakultetets kurslokaler i Oslo sentrum eller internt hos dere), og evt. hvilke datoer dere ønsker hvis oppsatte datoer ikke passer.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.

Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

Konsulenter fra ITFakultetet

ITFakultetet kan tilby profesjonelle konsulenter med lang fartstid og tung erfaring innen utvikling, drift, prosjektledelse og strategisk rådgivning. Systemer og teknologier basert på åpen kildekode er satsningsområder for vår kjernekompetanse.

Våre konsulenter har alle gjennomgått intern opplæring gjennom bl.a. kursene som tilbys gjennom ITFakultetets kursportal.

Karriere

Ønsker du å jobbe som konsulent eller kursleder for ITFakultetet, send en epost med CV og informasjon om hva du kan best til:  jobb@itfakultetet.no, så kontakter vi deg.

MongoDB

MongoDB (avledet av «humongous») er en dokumentbasert, open source, såkalt nosql-database, skrevet i C++. Det vil si at data ikke lagres i tabeller og rader som i en relasjonell database, som f.eks. MySql, men i objekter, i MongoDBs tilfelle som bson-ojekter (bson = binær json). Dette gjør databasen spesielt egnet til objektorienterte programmeringsspråk, hvor man slipper å gå veien om en såkalt ORM (Object Relational Mapper). ORMs er kjent for å skalere dårlig, og MongoDB brukes spesielt innenfor det som kalles Big Data, bl.a. til å analysere loggfiler fra webservere. Read more

Business Intelligence

Business intelligence (BI) er nøkkelen til faktabaserte beslutninger i intelligente bedrifter.

BI-teknikker og -verktøy er designet for å skape kunnskap av  data (som altfor ofte lagres i relasjonelle databaser for aldri å se dagens lys igjen). Read more

Hva kan våre konsulenter gjøre for deg?

Konsulenter fra ITFakultetet har som regel bred og lang erfaring med en rekke ulike teknologier. Konsulentene er også kursledere og holder seg kontinuerlig oppdaterte innenfor sine fagområder.

Her er noen eksempler på konsulentoppdrag våre konsulenter har påtatt seg:

 • Utvikle et online Skipsmeklingssystem
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Utvikle et online Salgs- og Telemarketingsystem
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Bistå ved overgang fra relasjonelle til distribuerte databaser
  Teknologier: Fra Oracle til Cassandra. Fra MySQL til MongoDB
 • Gjennomgang av konfigurering og monitorering av databaser
  Teknologier: PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Cassandra, HBase
 • Migrering fra en database til en annen
  Teknologier: MSSQL til PostgreSQL, Oracle til Cassandra
 • Utvikling av komplette nettsteder
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Utvikling av funksjoner og lagrede prosedyrer for databaser
  Teknologier: PostgreSQL

Linux Sysadmin – Trinn 1

Hvem passer kurset for

Kurset passer for de som vil ha en introduksjon til Linux-servere – inkludert installasjon og konfigurering av web-servere, java applikasjonsservere, database-servere o.l. Read more

Hive Grunnkurs

Apache Hive er blitt en de facto standard for distribuerte datavarehus – opprinnelig utviklet av Facebook for å kunne bruke et SQL-liknende språk i MapReduce-operasjoner med spørringer i store, distribuerte datasett. Hive brukes nå av en rekke kjente firmaer, fra Facebook, CNET og Scribd til Netflix og Last.fm. Read more

PHP og MySQL Grunnkurs

PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og WordPress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE. MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger. Read more

JavaScript Grunnkurs

Introduksjon

JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. I tillegg er JavaScript i stadig større grad i bruk på serversiden gjennom bl.a. Node.js og Express.js. AJAX, jQuery, Mootools, React.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig. Read more

jQuery Grunnkurs

Introduksjon

Dette er et grunnleggende kurs i Javascript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert brukergrensesnitt eller vil gjøre Jacascriptene dine mer effektive og Ajax-baserte. Read more