Konsulenter fra ITFakultetet

ITFakultetet kan tilby profesjonelle konsulenter med lang fartstid og tung erfaring innen utvikling, drift, prosjektledelse og strategisk rådgivning. Systemer og teknologier basert på åpen kildekode er satsningsområder for vår kjernekompetanse.

Våre konsulenter har alle gjennomgått intern opplæring gjennom bl.a. kursene som tilbys gjennom ITFakultetets kursportal.

Karriere

Ønsker du å jobbe som konsulent eller kursleder for ITFakultetet, send en epost med CV og informasjon om hva du kan best til:  jobb@itfakultetet.no, så kontakter vi deg.

MongoDB

MongoDB (avledet av «humongous») er en dokumentbasert, open source, såkalt nosql-database, skrevet i C++. Det vil si at data ikke lagres i tabeller og rader som i en relasjonell database, som f.eks. MySql, men i objekter, i MongoDBs tilfelle som bson-ojekter (bson = binær json). Dette gjør databasen spesielt egnet til objektorienterte programmeringsspråk, hvor man slipper å gå veien om en såkalt ORM (Object Relational Mapper). ORMs er kjent for å skalere dårlig, og MongoDB brukes spesielt innenfor det som kalles Big Data, bl.a. til å analysere loggfiler fra webservere. Read more

Business Intelligence

Business intelligence (BI) er nøkkelen til faktabaserte beslutninger i intelligente bedrifter.

BI-teknikker og -verktøy er designet for å skape kunnskap av  data (som altfor ofte lagres i relasjonelle databaser for aldri å se dagens lys igjen). Read more

Hva kan våre konsulenter gjøre for deg?

Konsulenter fra ITFakultetet har som regel bred og lang erfaring med en rekke ulike teknologier. Konsulentene er også kursledere og holder seg kontinuerlig oppdaterte innenfor sine fagområder.

Her er noen eksempler på konsulentoppdrag våre konsulenter har påtatt seg:

 • Utvikle et online Skipsmeklingssystem
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Utvikle et online Salgs- og Telemarketingsystem
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Bistå ved overgang fra relasjonelle til distribuerte databaser
  Teknologier: Fra Oracle til Cassandra. Fra MySQL til MongoDB
 • Gjennomgang av konfigurering og monitorering av databaser
  Teknologier: PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Cassandra, HBase
 • Migrering fra en database til en annen
  Teknologier: MSSQL til PostgreSQL, Oracle til Cassandra
 • Utvikling av komplette nettsteder
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Utvikling av funksjoner og lagrede prosedyrer for databaser
  Teknologier: PostgreSQL

Linux Sysadmin – Trinn 1

Hvem passer kurset for

Kurset passer for de som vil ha en introduksjon til Linux-servere – inkludert installasjon og konfigurering av web-servere, java applikasjonsservere, database-servere o.l. Read more

Hive Grunnkurs

Apache Hive er blitt en de facto standard for distribuerte datavarehus – opprinnelig utviklet av Facebook for å kunne bruke et SQL-liknende språk i MapReduce-operasjoner med spørringer i store, distribuerte datasett. Hive brukes nå av en rekke kjente firmaer, fra Facebook, CNET og Scribd til Netflix og Last.fm. Read more

PHP og MySQL Grunnkurs

PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og WordPress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE. MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger. Read more

JavaScript Grunnkurs

Introduksjon

JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. I tillegg er JavaScript i stadig større grad i bruk på serversiden gjennom bl.a. Node.js og Express.js. AJAX, jQuery, Mootools, React.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig. Read more

jQuery Grunnkurs

Introduksjon

Dette er et grunnleggende kurs i Javascript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert brukergrensesnitt eller vil gjøre Jacascriptene dine mer effektive og Ajax-baserte. Read more

XSLT Grunnkurs

XML er en etablert standard for plattformuavhengig lagring og utveksling av data, der innhold og presentasjon bearbeides separat. XSL er en nøkkelteknologi innenfor utvikling og nyttiggjørelse av XML. Viktige hoveddeler innenfor XSL er XSLT, XSL-FO og XPath. Kurset gir deltakerne en innføring i XSL. Vi ser på hvilke muligheter vi har for bearbeiding av XML-data, og hvordan vi kan gjøre data tilgjengelig for presentasjon. Read more