Generelle vilkår

Bestilling av kurs

Kurs kan bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi evt. spesielle behov, hvor man ønsker kurset gjennomført (ITfakultetets kurslokaler i Oslo sentrum eller internt hos bedriften), og hvilke datoer man ønsker.

Betaling av kurs

Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart. Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan faktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.