PostgreSQL for utviklere

Introduksjon

Dette er et kurs i systemutvikling med PostgreSQL som databasehåndteringssystem. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med PostgreSQL i utviklingsprosjekter, og som har litt kjennskap til SQL fra før.

Målsetting

Gjøre deltakerne fortrolige med å programmere mot PostgreSQL i utviklingsprosjekter

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet enn generell datakunnskap, men noe kjennskap til databaser og SQL vil være en fordel. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper.

Kursinnhold

Dag 1 – PostgreSQL og PostgreSQLs implementering av SQL

 • Introduksjon til PostgreSQL, databasens historikk, særtrekk og tilknyttede verktøy og utvidelser, inkludert pgAdmin4, Azure Data Studio og terminalklienten psql.
 • Anatomien til en PostgreSQL database
 • PostgreSQLs Datatyper – inkludert støtte for arrays, JSON og XML
 • Bruk av schema i PostgreSQL og search path i psql
 • Oppretting av brukere og brukerroller, databaser og tabeller, inkludert ulike metoder for generering av selvøkende felt.
 • Insetting av rader i tabeller, oppdatering av felt, sletting av rader og tabeller.
 • Importering og eksportering av data
 • Innebygde funksjoner for behandling av tekst, tall, dato og tid
 • SELECT – med underspørringer, Joins, Case When, Common Table Expressions og Vindusfunksjoner
 • Ulike typer Indekser og effekten av dem (btree, gin, gist)
 • Bruk av explain analyze og vacuum
 • Views og materalized views.

Dag 2 – Transaksjoner, brukerdefinerte funksjoner, lagrede prosedyrer, triggere, fulltekstsøk og foreign data wrappers

 • PostgreSQLs implementering av transaksjoner
 • SQL-baserte funksjoner
 • PL/pgSQL-baserte funksjoner
 • Funksjoner basert på andre språk (python, perl mm)
 • Triggerfunksjoner og triggere
 • Lagrede prosedyrer – fra og med PostgreSQL 11
 • Foreign Data Wrappers – hvordan koble inn tabeller fra andre databasehåndteringssystemer og bruke dem i PostgreSQL.
 • Fulltekstsøk (Natural Language Processing) med PostgreSQL
 • Programmering mot PostgreSQL med andre språk
  • Java, Scala og andre JVM-baserte språk med JDBC
  • Python med psycopg2
  • C (libpq), C++ (libpqxx)
  • C# og .NET med ODBC
  • JavaScript med pg.js

Gjennomføring

Kurset gjennomføres  med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

 • Kurset kan tas som klasseromskurs med lærer over 2 dager.
 • Kurset kan tas som bedriftsinternt kurs
 • NB!  Så lenge korona-restriksjoner er aktuelt tilbys kurset som et tre-dagers online kurs med lærer via Microsoft Teams . Kurset vil  gå fra kl. 10:00 til kl. 14:00 hver dag

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

OKTOBER 2021
06.10 – 08.10 – Tre dager online, kl 10.00 – 14.00 hver dag
NOVEMBER 2021
09.11 – 11.11 – Tre dager online, kl 10.00 – 14. 00 hver dag
DESEMBER 2021
01.12 – 03.12 – Tre dager online, kl 10.00 – 14. 00 hver dag

Pris

kr. 10.500 pr deltaker. 

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.

Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.

SQL for viderekomne

Dette er et 2-dagers påbyggingskurs i SQL-programmering. Kurset er beregnet på de som har tatt SQL Grunnkurs eller har tilsvarende SQL-kunnskaper og som ønsker å lære flere og mer avanserte måter å bruke SQL på. Vi bruker MySQL og MariaDB, Oracle Express, PostgreSQL og Microsoft SQL-server i kurset og belyser forskjellene mellom disse i håndteringen av avanserte SQL-setninger.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med mer avanserte søk etter data i SQL-databaser, inkludert søk i felt som inneholder XML- og JSON.

Forkunnskaper

Kurset krever forkunnskaper tilsvarende SQL Grunnkurs. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes kunnskaper og behov.

Kursinnhold

 • Gruppering med delsummer ved bruk av Rollup og Cube.
 • Søk med CASE … WHEN … THEN
 • Oppretting av enkle funksjoner med SQL
 • Natural Language Processing (NLP) med SQL
 • Bruk av Common Table Expressions (CTE)
 • Bruk av komplekse felt og sammensatte datatyper (arrays, egne datatyper etc.) – opprette komplekse felt, sette inn data og søke etter data i komplekse felt.
 • Søk i felt som inneholder JSON / XML
 • Bruk av Vindusfunksjoner til bl.a. å regne ut kumulative summer, rangeringer mm.
 • Partisjonering av data og bruk av partisjonerte tabeller – opprette partisjoner, sette i data og søke etter data i partisjonerte tabeller.
 • Krysstabuleringer med PIVOT-funksjoner
 • Avansert bruk av JOINs – self joins, skewed joins, joins med flere betingelser m.m

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

SEPTEMBER 2021
21.9 – 22.9 – To dager kl 10.00 – 15.00 hver dag
OKTOBER 2021
25.10 – 26.10 – To dager kl 10.00 – 15.00 hver dag
NOVEMBER 2021
11.11 – 12.11 – To dager kl 10.00 – 15.00 hver dag

Pris

kr. 10.500 pr deltaker. 

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.

Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.