SQL Grunnkurs

Introduksjon

Dette er et grunnleggende kurs i SQL-programmering. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med relasjonelle databaser, som f.eks. Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL-server eller MySQL/MariaDB.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med å opprette databaser og tabeller, sette inn data, endre og slette data og søke etter data i SQL-databaser.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet enn generell datakunnskap, men noe kjennskap til databaser vil være en fordel. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Introduksjon til relasjonsdatabaser og relasjonsmodellen: Normalisering på ulike normalformer, ACID-kravene etc.
 • Introduksjon til Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL og Oracle.
 • Bruk av bl.a. MySQL Workbench, PgAdmin4,  samt terminalklienter for MySQL/MariaDB og PostgreSQL.
 • Søk i SQL-databaser, bl.a. med bruk av under-spørringer og inner- og outer joins.
 • Filtrering og sortering av data.
 • Aggregering og grupperng av data, filtrering av grupper
 • Oppretting, endring, kopiering og sletting av databaser og tabeller,
 • Innsetting, oppdatering og sletting av data i tabeller
 • Oppretting og bruk av indekser og views.
 • Skjema-design med bruk av ulike data-typer, tegnsett og lagringsformater..

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er innleveringsoppgaver til hvert av de 12 hovedtemaene som gjennomgås. Kurset tilnys som et fire-dagers online kurs med lærer.

Hva sier tidligere deltakere om kurset?

 • Helt Topp
 • Dette var “Spot on” for meg. 🙂
 • Kurset passet som sagt perfekt til mitt formål…

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

FEBRUAR 2024
7.2 – 9.2  og 12.2- Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
MARS 2024
13.3 – 15.3  og 18.3- Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
APRIL 2024
17.4 – 19.4 og 21.4 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
MAI 2024
22.5 – 24.5 og 27.5 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
JUNI 2024
5.6 – 7.6 og 10.6 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.

Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.