Veiledende priser

Standard pris for 3-dagers kurs

For kurs i våre kurslokaler i Oslo sentrum: kr. 14.500 per deltaker

For bedriftsinterne kurs, eller ved påmelding av flere fra samme bedrift:

2-3 deltakere: kr 14.500 per deltaker

4-6 deltakere: kr. 13.500 per deltaker

7 eller flere deltakere: kr 12.500 per deltaker

Standard pris for 4-dagers kurs

For kurs i våre kurslokaler i Oslo sentrum: kr. 19.500 per deltaker

For bedriftsinterne kurs, eller ved påmelding av flere fra samme bedrift:

2-3 deltakere: kr 19.500 per deltaker

4-6 deltakere: kr. 18.500 per deltaker

7 eller flere deltakere: kr 17.500 per deltaker

Standard pris for 5-dagers kurs

For kurs i våre kurslokaler i Oslo sentrum: kr. 24.000 per deltaker

For bedriftsinterne kurs, eller ved påmelding av flere fra samme bedrift:

2-3 deltakere: kr 24.000 per deltaker

4-6 deltakere: kr. 22.500 per deltaker

7 eller flere deltakere: kr 19.500 per deltaker

MERK: Kurs og opplæring er fritatt for mva.