XML Grunnkurs

Med XML og relaterte standarder som XSL(T), XML Schema og XPath/XQuery er det mulig å utvikle distribuerte nettbaserte tjenester for utveksling av data i et standardisert format. XML er blitt en standard for å utveksle informasjon mellom kontor-, intranett-, internett- og database-applikasjoner.

Målsetting

Kurset henvender seg primært til utviklere og innholdsleverandører som ønsker å integrere XML i sine webløsninger. Deltakerne vil etter kurset ha en grunnleggende forståelse av og kjennskap til hvorfor og hvordan XML kan anvendes for å oppnå en bedre utveksling og deling av strukturert og ustrukturert informasjon og data.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om internett, HTML og CSS er en fordel,  men ikke en nødvendighet for å ta dette kurset.

Kursinnhold

 • Introduksjon
  Introduksjon til XML og XML-relaterte teknologier, som XPath, XML Schema og XSLT
 • XML-verktøy
  Editorer og verktøy for validering, søk og endring av XML
 • Grunnleggende XML
  XML struktur og syntaks. Gjennomgang av målene for XML. Lage og utforme XML dokumenter
 • Navnerom (namespaces)
  Oppretting og bruk av navnerom for å skille elementer og funksjoner med samme navn.
 • Validering av  XML
  Gjennomgang av teknologier som Document Type Definitions (DTD) og XML Schema for å kontrollere   og styre struktur og data i XML filer
 • Presentasjon av XML
  Bruk av html og CSS til å presentere XML data
 • Søking i XML
  Søk med XPath 2 og 3.
 • Transformering av XML med XSLT
  Kort om XSL og XSL Transformations. Bruk av XSLT til å formatere, sortere, filtrere og konvertere XML Data

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvelsesoppgaver tilknyttet de ulike hovedtemaene i kurset.

 • Kurset tilbys som et to-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

MARS 2024
5.3 – 6.3 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

APRIL 2024
10.4 – 11.4 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
29.4 – 30.4 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

MAI 2023
20.5 – 21.5 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 11.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov. Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.