Cassandra Grunnkurs

Cassandra er en stadig mer populær NoSQL database som bl.a. har automatisk replikering til multiple noder, gjerne over flere datasentre. Noder som feiler kan erstattes uten nedetid, noe som gjør databasen ideell for situasjoner som krever høy tilgjengelighet. Cassandra brukes bl.a. av CERN, Facebook, eBay, GitHub, Instagram, Netflix, Spotify og Finn.no.

ITFakultetet tilbyr et 3 dagers grunnkurs i Cassandra:

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne installere, konfigurere og bruke en Cassandra-klynge, inkludert opprette databaser og tabeller og legge inn, oppdatere og slette data med Cassandras spørrespråk CQL.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper uten generelt gode datakunnskaper, men et grunnleggende kjennskap til databaser (relasjonelle eller NoSQL) vil være en fordel

Gjennomføring

Kurset går over tre dager (9-15) og kan gjennomføres bedriftsinternt, eller i våre kurslokaler i Oslo sentrum. En ren nettbasert versjon av kurset er under utvikling. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er innleveringsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

Kursinnhold

  • Introduksjon til NoSQL-databaser
  • Introduksjon til Apache Cassandra og Datastax Cassandra
  • Installasjon og konfigurering av Cassandra
  • Grunnleggende om Cassandras kommandolinje-klient
  • Cassandras datamodell
  • Lesing og skriving av data med CQL.
  • Ulike klienter – Java,PHP, Python, Avro m.m.
  • Integrering med Hadoop
  • Grunnleggende vedlikehold og administrasjon med nodetool

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

  • Så lenge korona-restriksjoner er aktuelt tilbys kurset som et fire-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Send en epost til kurs@itfakultetet.no hvis du er interessert i dette kurset.

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.