JavaScript Grunnkurs

Introduksjon

JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. I tillegg er JavaScript i stadig større grad i bruk på serversiden gjennom bl.a. Node.js og Express.js. AJAX, jQuery, React.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig.

Målsetting

Etter gjennomført grunnkurs skal deltakerne være fortrolige med JavaScripts grunnstruktur og funksjoner og skal kunne bruke JavaScript til å utvikle interaktive websider og fullstack javascript-applikasjoner.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men en grunnleggende forståelse av websider med html og css vil være en fordel.

Kursinnhold

1. Introduksjon til JavaScript og dets anvendelsesområder

 • Introduksjon til JavaScript, dets historikk og økologi av rammeverk og biblioteker.
 • JavaScripts grunnleggende grammatikk
 • JavaScripts innebygde funksjoner
 • JavaScripts datatyper og variabler
 • JavaScripts kontrollstrukturer og betingelseslogikk
 • Funksjonell programmering med JavaScripts Higher Order Functions.

2. JavaScript i nettleseren – front-end utvikling

 • JavaScript og Dokumentobjektmodellen (DOM)
 • Bruk av nettleserenes konsoller og utviklerverktøy
 • Bruk av funksjoner som getElementById(), querySelector() osv til å manipulere elementer i dokumentobjektmodellen, som skjemaer, bilder og tekst.
 • Introduksjon til AJAX og kommunikasjon mellom klient og server.
 • Bruk av promises og async/await.
 • Hente og presentere data fra et online API via fetch() og JSON.

3. JavaScript på serveren – back-end / fullstack utvikling

 • Introduksjon til serverside-utvikling med node.js og express.js
 • Utvikling av en fullstack JavaScript-applikasjon med node, express, henting av data fra en online database og presentasjon av data i en front-end basert på malverk som ejs (e.l.)

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

 • Kurset tilbys som et fire-dagers online kurs med lærer.

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

FEBRUAR/MARS 2024
28.2, 29.2, 1.3 og 4.3. – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

APRIL 2024
24.4 – 26.4 og 29.4 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

JUNI 2024
19.06 – 21.6 og 24.06 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 15.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov. Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.