JavaScript Grunnkurs

Introduksjon

JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. I tillegg er JavaScript i stadig større grad i bruk på serversiden gjennom bl.a. Node.js og Express.js. AJAX, jQuery, Mootools, React.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig.

Målsetting

Etter gjennomført grunnkurs skal deltakerne være fortrolige med JavaScripts grunnstruktur og funksjoner og skal kunne bruke JavaScript til å utvikle interaktive websider.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men en grunnleggende forståelse av websider med html og css vil være en fordel.

Kursinnhold

 • Introduksjon til JavaScript og dets anvendelsesområder
 • JavaScripts grunnleggende grammatikk
 • JavaScripts innebygde funksjoner
 • JavaScripts datatyper og variabler
 • JavaScripts kontrollstrukturer og betingelseslogikk
 • JavaScript og Dokumentobjektmodellen (DOM)
 • JavaScript på serveren med node.js
 • Introduksjon til AJAX og kommunikasjon mellom klient og server
 • Kort introduksjon til jQuery som AJAX-bibliotek

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

 • Kurset kan tas som klasseromskurs med lærer over 3 dager.
 • Kurset kan tas som bedriftsinternt kurs

Kursdatoer våren 2020

 • 12. – 14. Februar 2020 – Oslo Sentrum
 • 10. – 12. Mars 2020 – Oslo Sentrum
 • 22. – 24. April 2020 Oslo Sentrum
 • 26. – 28. Mai 2020 Oslo Sentrum

Påmelding

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!