PHP og MySQL Grunnkurs

PHP er et kraftig skriptspråk som brukes til å lage dynamiske og interaktive websider. PHP brukes bl.a av Facebook, Wikipedia og WordPress, og er et effektivt alternativ til f.eks. Ruby on Rails, Django, Microsoft ASP/.net og Java EE. MySQL er verdens mest populære open source databasesystem og brukes ofte sammen med PHP i dynamiske løsninger.

Målsetting

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne lage enkle Web-applikasjoner basert på programmeringsspråket PHP og databasesystemet MySQL.

Forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til HTML og CSS og noe kunnskap i programmering, f.eks JavaScript vil være en fordel, men ikke en  nødvendig forutsetning for å ta kurset.

Kursinnhold

 • Installasjon av PHP og MySQL.
 • MySQL/relasjonsdatabaser
  • Datatyper
  • Oppbygging av en database
  • Relasjoner
  • SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER TABLE
  • Administrasjon av databaser med PhpMyAdmin, MySQL Workbench og via kommandolinjen
 • PHP-programmering
  • Variabler og datatyper
  • Kontrollstrukturer og løkker
  • Funksjoner
  • Sende/motta verdier mellom sider med POST og GET
  • Cookies og sessions
  • Bruk av include og require
  • Sette inn, oppdatere, slette og søke etter data i MySQL-databaser med PHP Dataobjects (PDO)
  • Utvikling etter MVC-oppsettet (Model, View, Controller).
 • Kursoppgave: Lage et enkelt CMS-system for publisering av data på web

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det utvikles en webapplikasjon som en hovedoppgave i løpet av kurset.

 • Så lenge korona-restriksjoner er aktuelt tilbys kurset som et fire-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

OKTOBER 2021
26.10 – 29.10 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
NOVEMBER 2021
16.11 – 19.11 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.