MongoDB Grunnkurs

MongoDB (avledet av «humongous») er en populær dokumentbasert, open source, nosql-database.. Data lagres ikke i tabeller og rader som i relasjonelle databaser, men i objekter – i MongoDBs tilfelle som bson-ojekter (bson = binær json). Dette gjør databasen spesielt egnet til objektorienterte programmeringsspråk.

Mongo er navnet på klient-programmet, som er et kraftig javascript-skall som også brukes til administrative oppgaver.

Mongod er navnet på databaseserver-programmet (som kan kjøres som en daemon)

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne installere, drifte og bruke MongoDB til vanlige databaseoperasjoner og utviklingsformål.

Gjennomføring

Kurset går over tre dager (9-15) og kan gjennomføres bedriftsinternt, eller i våre kurslokaler i Oslo sentrum. En ren nettbasert versjon av kurset er under utvikling. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er innleveringsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i at man ikke har noen erfaring med MongoDB fra før, og starter med installasjon av programvaren. Forøvrig dekkes JSON og Mongos søke-muligheter gjennom Mongo-skallet, samt importering og eksportering av data til og fra MongoDB. Oppretting av databaser og dokumentsamlinger, lagring og oppdatering av data, samt databasereplikering og sharding dekkes også.

Kursemner:

  1. Installasjon og konfigurering av MongoDB
  2. Gjennomgang av medfølgende verktøy
  3. Konsepter og begreper
  4. Grunnleggende databaseoperasjoner
  5. Utvikling med MongoDB
  6. Replikering og Sharding
  7. Administrasjon av applikasjoner
  8. Administrasjon av MongoDB-klynger

Påmelding

Klikk her for å sjekke datoer og melde deg på kurset

Passer ikke datoene?

  • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!