MongoDB Grunnkurs

MongoDB (avledet av «humongous») er en populær dokumentbasert, open source, nosql-database.. Data lagres ikke i tabeller og rader som i relasjonelle databaser, men i objekter – i MongoDBs tilfelle som bson-ojekter (bson = binær json). Dette gjør databasen spesielt egnet til objektorienterte programmeringsspråk.

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne installere, drifte og bruke MongoDB til vanlige databaseoperasjoner og utviklingsformål.

Gjennomføring

Kurset går online med lærer over fire dager (10 – 14). Det er ingen avsluttende eksamen, men det er innleveringsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i at man ikke har noen erfaring med MongoDB fra før, og starter med installasjon av programvaren. Forøvrig dekkes JSON og Mongos søke-muligheter gjennom Mongo-skallet, samt importering og eksportering av data til og fra MongoDB. Oppretting av databaser og dokumentsamlinger, lagring og oppdatering av data, samt databasereplikering og sharding dekkes også.

Kursemner:

  1. Installasjon og konfigurering av MongoDB
  2. Gjennomgang av medfølgende verktøy
  3. Konsepter og begreper
  4. Grunnleggende databaseoperasjoner
  5. Utvikling med MongoDB
  6. Replikering og Sharding
  7. Administrasjon av applikasjoner
  8. Administrasjon av MongoDB-klynger

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er innleveringsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

OKTOBER 2024
9.10 – 11.10 og 14.10  – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

NOVEMBER 2024
6.11 – 8.11 og 11.11 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

  • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.