Linux Workshop: Kommandolinjen

Dette er eb to-dagers workshop hvor vi lærer å bruke kommandoene som er tilgjengelige fra kommandolinjen i Linux-terminaler for å bli mer effektive i bruk av Linux som operativsystem.

Målsetting

Bli en terminal-ninja og lære å bruke funksjonaliteten i Linux terminaler til vanlige oppgaver, systemadministrasjon, utvikling og data wrangling.

Forkunnskaper

Grunnleggende erfaring med pc/server med Linux vil være en forutsetning for å få fullt utbytte av denne workshopen, men selv nye brukere vil kunne lære mye nyttig.

Innhold

Vi går gjennom praktiske øvelser og tips og triks for bruk av bl.a. 

 • Passordløs ssh, scp og sftp ved bruk av nøkler
 • Redigere flere dokumenter samtidig med vim
 • Håndtere brukere og grupper
 • Navigere og håndtere filsystemer, mapper og filer, inkludert eierskap og tilganger
 • Analyse av loggfiler og andre tabulære data med grep, cut, sort, uniq, sed, awk, wc mm.
 • Hente eksterne filer med wget, og bruke eksterne api’er med curl
 • Installere og konfigurere programvare med apt/yum/dnf og vim
 • Sette opp og administrere brannmur med ufw
 • Sjekke sikkerheten med nmap og ncrack
 • Monitorering med top og htop
 • Håndtere prosesser med ps, pstree, kill, killall, bg og fg
 • Håndtere daemons med systemctl
 • Logg-sjekk med journalctl og logwatch
 • Backup, komprimering og arkivering med tar, rsync, zip, gzip og bzip2
 • Sette opp jobber i crontab og bruke anacron til å kjøre jobber til fastsatte tider
 • Bruke drop-down terminal-emulatorer som guake og yakuake
 • Bruke tmux/screen for å kjøre flere terminal sessions samtidig, bevare sessions etter utlogging osv.
 • Kryptering og dekryptering med gnupg, inkludert lage nøkkelsett og publisere offentlig nøkkel på nøkkelservere.

Gjennomføring

Workshopen holdes på norsk og går over 3 dager, fra 10.00-14.00, for tiden online, med dedikert lærer og Microsoft Teams som kommunikasjonsplattform.

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

MARS 2024
7.3 – 8.3 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

APRIL 2024
15.4 – 16.4 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

MAI 2024

9.5 – 10.5 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

AUGUST 2024
28.8 – 29.8 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

OKTOBER
30.10 – 31.10 – To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

NOVEMBER 2024
18.11 – 19.11 –  To dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 10.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer . Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Passer ikke datoene?

 • Send oss en epost med hvilke datoer som passer, så skal vi se om vi kan ordne det!

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.