Linux Sysadmin – Trinn 1

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som vil lære om administrasjon av Linux-servere – inkludert installasjon, konfigurering, overvåking, håndtering av brukere,  prosesser, tjenester, filer, filsystemer, nettverk og sikkerhet.

Forkunnskaper

Kurset er et introduksjonskurs som ikke krever annet enn generelt gode data-kunnskaper.

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i administrasjon av en Linux-server, Vi bruker Red Hat/Centos server til kurset, men andre server-distroer (Ubuntu ,Suse e.l.) kan også brukes etter ønske.

Kursinnhold

 • Introduksjon til kommandolinjen og ulike terminaler
 • Introduksjon til VIM som tekstbehandler
 • Gjennomgang av Linux Filsystem og server-arkitektur
 • Tilgangsrettigheter og eierskap til mapper og filer
 • Oppsett av fstab og grub bootloader
 • Oppsett av nettverk – etc/networks, /etc/resolv.conf, nmcli, nmtui mm.
 • Bruk av de vanligste GNU-verktøyene (ps, grep, kill, killall, find/locate, df, free, mount, top, htop osv)
 • Håndtering av brukere og grupper
 • Komprimering/dekomprimering av filer og mapper
 • Kontroll over jobber og prosesser fra kommandolinjen
 • Konfigurering og bruk av SSH server og klient (ssh, scp, sftp, passordløse innlogginger)
 • Pakkehåndtering med Apt og dpkg (debian) og yum/dnf og rpm (Red Hat)
 • Oppsett av crontab for periodevis kjøring av kommandoer/programmer
 • Oppsett og administrasjon av applikasjoner som tjenester med systemctl.
 • Installasjon og konfigurering av MySQL / MariaDB / PostgreSQL databaseservere
 • Oversikt over Linux loggsystem
 • Loggsjekking med logwatch og cron
 • Enkel skallskripting – skripting for generelle sysadmin-oppgaver
 • Sikkerhetssjekker med rkhunter, chkrootkit, nmap etc.
 • Kryptering av filer og epost med GnuPG
 • Backup og Restore med TAR mm
 • Dokumentasjon – man, info, web etc.
 • Webbasert server-administrasjon med Cockpit og Webmin

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av temaene som gjennomgås.

 • Kurset tilbys som et fire-dagers online kurs med lærer, via Microsoft Teams

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

FEBRUAR/MARS 2024
28.3, 29.3, 1.4 og 3.4 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
APRIL 2024
3.5 – 5.5 og 8.5 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
JUNI 2024
12.6 – 14.6 og 17.6 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

SEPTEMBER 2024
25.9-27-9 og 30.9 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

NOVEMBER/DESEMBER 2024
27.11-29.11 og 2.12 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov. Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.