Linux Sysadmin – Trinn 1

Hvem passer kurset for

Kurset passer for de som vil ha en introduksjon til Linux-servere – inkludert installasjon og konfigurering av web-servere, java applikasjonsservere, database-servere o.l.

Forkunnskaper

Kurset er et introduksjonskurs som ikke krever annet enn generelt gode data-kunnskaper.

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i administrasjon av en Linux-server, Vi bruker Ubuntu server-utgaven i kurset, men andre server-distroer (Suse, Red Hat/Centos e.l.) kan også brukes etter ønske.

Kursinnhold

 • Introduksjon til kommandolinjen og ulike terminaler
 • Introduksjon til VIM som tekstbehandler
 • Gjennomgang av Linux Filsystem og server-arkitektur
 • Tilgangsrettigheter og eierskap til mapper og filer
 • Oppsett av fstab og grub bootloader
 • Oppsett av nettverk – etc/networks, /etc/resolv.conf, nmcli, nmtui mm.
 • Bruk av de vanligste GNU-verktøyene (ps, grep, kill, killall, find/locate, df, free, mount, top, htop osv)
 • Håndtering av brukere og grupper
 • Komprimering/dekomprimering av filer og mapper
 • Kontroll over jobber og prosesser fra kommandolinjen
 • Konfigurering og bruk av SSH server og klient (ssh, scp, sftp, passordløse innlogginger)
 • Pakkesystemet i Debian – Apt og dpkg (evt. Red Hat / Centos / Fedora – YUM / DNF og RPM)
 • Oppsett av crontab for periodevis kjøring av kommandoer/programmer
 • Installasjon og konfigurering av Apache2 webserver med SSL og PHP
 • Installasjon og konfigurering av Tomcat applikasjonsserver
 • Oppsett av Node applikasjoner og andre applikasjoner som tjenester med systemctl.
 • Installasjon og konfigurering av MySQL / MariaDB / PostgreSQL databaseservere
 • Oversikt over Linux loggsystem
 • Loggsjekking med logwatch og cron
 • Enkel skallskripting – skripting for generelle sysadmin-oppgaver
 • Sikkerhetssjekker med rkhunter, chkrootkit, nmap etc.
 • Kryptering av filer og epost med GnuPG
 • Backup og Restore med TAR mm
 • Dokumentasjon – man, info, web etc.
 • Webbasert server-administrasjon med Cockpit og Webmin

Så lenge korona-restriksjoner er aktuelt tilbys kurset som et fire-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

SEPTEMBER 2021
21.9 – 24.9 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
OKTOBER 2021
26.10 – 29.10 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
NOVEMBER 2021
16.11 – 19.11 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.