Hva kan våre konsulenter gjøre for deg?

Konsulenter fra ITFakultetet har som regel bred og lang erfaring med en rekke ulike teknologier. Konsulentene er også kursledere og holder seg kontinuerlig oppdaterte innenfor sine fagområder.

Her er noen eksempler på konsulentoppdrag våre konsulenter har påtatt seg:

 • Utvikle et online Skipsmeklingssystem
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Utvikle et online Salgs- og Telemarketingsystem
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Bistå ved overgang fra relasjonelle til distribuerte databaser
  Teknologier: Fra Oracle til Cassandra. Fra MySQL til MongoDB
 • Gjennomgang av konfigurering og monitorering av databaser
  Teknologier: PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Cassandra, HBase
 • Migrering fra en database til en annen
  Teknologier: MSSQL til PostgreSQL, Oracle til Cassandra
 • Utvikling av komplette nettsteder
  Teknologier: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML og CSS
 • Utvikling av funksjoner og lagrede prosedyrer for databaser
  Teknologier: PostgreSQL