Business Intelligence

Business intelligence (BI) er nøkkelen til faktabaserte beslutninger i intelligente bedrifter.

BI-teknikker og -verktøy er designet for å skape kunnskap av  data (som altfor ofte lagres i relasjonelle databaser for aldri å se dagens lys igjen).

BI hjelper bedriften til å:

  • Forstå tidligere prestasjoner
  • Følge nåværende aktiviteter og respondere raskt på endringer
  • Optimalisere forretningsprosesser og handlingsmønstre
  • Håndtere risiko
  • Finne nye prospekter og planlegge deretter.

Hvis organisasjonen din generer data, vil BI hjelpe deg å omdanne disse til kunnskap som gir konkurransefortrinn. I hvilken grad, vil være avhengig av bl.a. kvaliteten på de data som er lagt inn, effektiviteten i datafangst, transformering og presentasjon, og evnen organisasjonen har til å nyttegjøre seg informasjonen og omdanne den til praktisk handling. Business Intelligence dreier seg i stor grad om mennesker og rutiner i tillegg til gode verktøy.

ITFakultetet anbefaler Open Source BI. 

Open Source BI har mange fordeler fremfor lukkede, proprietære BI-løsninger. I tillegg til som regel å være kostnadsfrie eller ha meget lave kostnader, er de også standardiserte og har sterke brukersamfunn som bidrar med løsninger, bug-fikser og plugins.

Open-source BI-løsninger har faktisk ofte også tekniske fordeler fremfor de lukkede verktøyene. De kan inkorporere  features som mangler i mange dyre løsninger, slik som integrert workflow-håndtering (dvs.  behandler BI som den sentrale forretningsprosessen den bør være) og innebygget interoperabilitet med  kommersielle og  open-source verktøy av  samme kategori. Open-source BI-verktøy deler både kostnader og tekniske fordeler med open-source suksesser som MySQL, JBoss, Apache og Linux.

ITFakultetets konsulenter kan bistå ved installasjon, konfigurering og tilpasninger av BI-løsninger med open source-produkter fra disse leverandørene:

  • Talend
  • SpagoBI
  • Jaspersoft
  • Pentaho