jQuery Grunnkurs

Introduksjon

Dette er et grunnleggende kurs i Javascript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert brukergrensesnitt eller vil gjøre Jacascriptene dine mer effektive og Ajax-baserte.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med å bruke jQuery og jQuery UI til å utvikle eller forbedre funksjonalitet og interaktivitet på webbaserte grensesnitt.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet en generell datakunnskap. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Kort introduksjon til HTML og CSS
 • Introduksjon til JavaScript
 • Hvorfor bruke jQuery – styrker og svakheter
 • jQuery og Dokumentobjektmodellen (DOM), valg av objekter
 • Utføre handlinger med valgte DOM-objekter
 • Bruk av jQuery filtere
 • Formatere tabeller og skjemaer med jQuery
 • Validering av skjemaer med jQuery
 • Levende sider med bruk av jQuery Events
 • Animasjoner og visuelle effekter med jQuery
 • Bildebehandling med jQuery  – bygging av interaktive gallerier
 • Brukergrensesnitt med jQuery UI

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

 • Kurset kan tas som klasseromskurs med lærer over 3 dager.
 • Kurset kan tas som bedriftsinternt kurs

Datoer og Påmelding

Klikk her for å sjekke datoer og melde deg på kurset