jQuery Grunnkurs

Introduksjon

Dette er et grunnleggende kurs i Javascript-biblioteket jQuery. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med interaktive web-applikasjoner og nettsider, skal utvikle et webbasert brukergrensesnitt eller vil gjøre Jacascriptene dine mer effektive og Ajax-baserte.

Målsetting

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med å bruke jQuery og jQuery UI til å utvikle eller forbedre funksjonalitet og interaktivitet på webbaserte grensesnitt.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper annet en generell datakunnskap. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Kort introduksjon til HTML og CSS
 • Introduksjon til JavaScript
 • Hvorfor bruke jQuery – styrker og svakheter
 • jQuery og Dokumentobjektmodellen (DOM), valg av objekter
 • Utføre handlinger med valgte DOM-objekter
 • Bruk av jQuery filtere
 • Formatere tabeller og skjemaer med jQuery
 • Validering av skjemaer med jQuery
 • Levende sider med bruk av jQuery Events
 • Animasjoner og visuelle effekter med jQuery
 • Bildebehandling med jQuery  – bygging av interaktive gallerier
 • Brukergrensesnitt med jQuery UI

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

 • Så lenge korona-restriksjoner er aktuelt tilbys kurset som et fire-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

SEPTEMBER 2020
23.9 – 28.9 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
OKTOBER 2020
26.10 – 29.10 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
NOVEMBER 2020
18.11 – 23.11 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.