Introduksjon til Big Data med Hadoop

ITFakultetet tilbyr et grunnkurs i Hadoop over 4 dager:

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som vil ha en hands-on innføring i Hadoops teknologier og som har liten eller ingen erfaring med Hadoop fra før. Kurset vil være nyttig både for driftere, analytikere og utviklere.

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne bruke de viktigste komponentene som utgjør Hadoops økosystem, samt kunne installere, overvåke og drifte en Hadoop-klynge.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i at man ikke har noen erfaring med Hadoop fra før, og starter med installasjon av programvaren med Apache Ambari. Vi gjennomgår HDFS, Yarn, Hive, HBase, Pig Flume, Spark, Sqoop og Ranger., og ser også på Hue og Zeppelin.  I løpet av kurset gjennomgår vi praktiske øvelser bl.a. med HDFS, Sqoop, Flume, Hive, HBase, Pig og Zeppelin.

Kursemner:

 1. Installasjon og konfigurering av en Hadoop-klynge med Apache Ambari
 2. Administrasjon og provisjonering gjennom Ambari
 3. Konsepter og begreper innen distribuerte systemer
 4. Grunnleggende filoperasjoner med HDFS
 5. Dataintegrasjon og migrering med Sqoop og Flume
 6. Datavarehus med Hive og HiveQL
 7. NoSQL-Database med Hbase
 8. Data Wrangling med Pig og Pig Latin
 9. Dataanalyse med Spark og Spark SQL
 10. Brukergrensesnitt med Hue (Hadoop User Experience), Ambari Views og Zeppelin

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av hovedtemaene som gjennomgås.

 • Så lenge korona-restriksjoner er aktuelt tilbys kurset som et fire-dagers online kurs med lærer

Datoer og Påmelding

Online kurs holdes disse datoene:

SEPTEMBER 2020
23.9 – 28.9 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
OKTOBER 2020
26.10 – 29.10 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag
NOVEMBER 2020
18.11 – 23.11 – Fire dager kl 10.00 – 14.00 hver dag

Pris

kr. 14.500 pr deltaker.

Bestilling av kurs

Kurs bestilles via en epost til kurs@itfakultetet.no. Oppgi navn og epost på deltakerne og hvilke datoer man ønsker kurset gjennomført. Alle våre kurs gjennomføres som online kurs med lærer inntil videre, pga pandemi-situasjonen. Vi bruker Microsoft Teams og vår egen online e-læringsportal til kursene.

Betaling av kurs

Etter bestilling sender vi en epost med kursinformasjon og en elektronisk faktura. Kursavgiften skal være fullt innbetalt før kursstart, men unntak kan gjøres ved behov.
Ved bedriftsinterne kurs eller hvor det meldes på mer enn 3 deltakere fra samme bedrift, kan et depositum utgjørende 2 hele kursavgifter erstatte full betaling før start, og resterende kan etterfaktureres.

Merk: Kurs og opplæring er fritatt for mva.

Avlysning av kurs

Dersom kursdeltakelse avlyses pga. sykdom e.l. senest 3 dager før kursstart, refunderes 75% av kursavgiften. Etter dette refunderes 50% av kursavgiften ved avlysning. Epost er gyldig medium for avlysning av kurs. Send en epost til: kurs@itfakultetet.no og spesifiser hvilket kurs du ikke kan komme på.