Introduksjon til Big Data med Hadoop

ITFakultetet tilbyr et grunnkurs i Hadoop over 4 dager:

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som vil ha en hands-on innføring i Hadoops teknologier og som har liten eller ingen erfaring med Hadoop fra før. Kurset vil være nyttig både for driftere, analytikere og utviklere.

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne bruke de viktigste komponentene som utgjør Hadoops økosystem, samt kunne installere, overvåke og drifte en Hadoop-klynge.

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i at man ikke har noen erfaring med Hadoop fra før, og starter med installasjon av programvaren med Apache Ambari. Vi gjennomgår HDFS, Yarn, Hive, HBase, Pig Flume, Spark, Sqoop og Ranger., og ser også på Hue og Zeppelin.  I løpet av kurset gjennomgår vi praktiske øvelser bl.a. med HDFS, Sqoop, Flume, Hive, HBase, Pig og Zeppelin.

Kursemner:

 1. Installasjon og konfigurering av en Hadoop-klynge med Apache Ambari
 2. Administrasjon og provisjonering gjennom Ambari
 3. Konsepter og begreper innen distribuerte systemer
 4. Grunnleggende filoperasjoner med HDFS
 5. Dataintegrasjon og migrering med Sqoop og Flume
 6. Datavarehus med Hive og HiveQL
 7. NoSQL-Database med Hbase
 8. Data Wrangling med Pig og Pig Latin
 9. Dataanalyse med Spark og Spark SQL
 10. Brukergrensesnitt med Hue (Hadoop User Experience), Ambari Views og Zeppelin

Gjennomføring

Kurset går over 4 dager (kl. 09:00-15:00) og gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvelsesoppgaver tilknyttet de ulike hovedtemaene i kurset.

  • Kurset kan tas som klasseromskurs med lærer over 4 dager.
  • Kurset kan tas som bedriftsinternt kurs
  • Kurset kan foreløpig ikke tas som rent nettbasert kurs.

Datoer og Påmelding

Klikk her for å sjekke datoer og melde deg på kurset