Databaser

Databaser
ITFakultetet.no har flere kurs innen open source databasehåndteringssystemer så som MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Cassandra, MongoDB, Hive og HBase. Vi har også et populært innføringskurs i spørrespråket SQL.
Send gjerne en epost med dine kursbehov til kurs@itfakultetet.no !

Showing all 4 results